Welkom bij advocatenkantoor Bollen & Vandendries

Advocatenkantoor Bollen & Vandendries werd in 2009 opgericht in Aarschot door Wim Bollen en Thomas Vandendries, beiden advocaat en curator.

Ons Doel?

Een kwalitatieve juridische dienstverlening aanbieden die zo snel mogelijk tot concrete resultaten en oplossingen leidt.

We vinden het belangrijk om elk dossier persoonlijk te behandelen. Door onze pragmatische aanpak kunnen we dan ook snel een gepaste oplossing aanreiken. Elke cliënt wordt overigens nauw betrokken bij het dossier.

Onze kernwaarden:
 • Professionaliteit
 • Snelheid
 • Kwaliteit
 • Zekerheid
Onze diensten

Advocatenkantoor Bollen & Vandendries biedt een volledige dienstverlening aan in alle domeinen van het recht met specialisatie in het ondernemingsrecht, alsook in het straf-, verkeers- en familierecht.

Daarnaast hebben wij een jarenlange ervaring met het invorderen van facturen, waarbij het van cruciaal belang is om kort op de bal te spelen om gelden bij de schuldenaar te recupereren. Hiervoor hanteren wij speciale prijsformules.

Raadpleeg hier het volledige overzicht van de rechtstakken die we behandelen:
Ondernemingsrecht
 • invordering van openstaande schulden (facturen, leningen)
 • bijstand bij de opstart of stopzetting van de onderneming
 • handelshuur
 • opstellen contracten
 • onderhandelingen met diverse overheidsinstellingen (RSZ, BTW,…)
 • begeleiding bij insolventie (faillissement), reorganisatieprocedure (WCO)
 • en Kamer voor ondernemingen in moeilijkheden
 • vorderingen in functie van de wet op de marktpraktijken en eerlijke handelsgebruiken
 • distributietechnieken (makelaar, handelsagent, commissionair en handelsvertegenwoordiger, licentie-overeenkomst, concessie)
 • verdediging strafrechtelijke handelsdelicten
 • vennootschapsrecht
Verzekerings- en verkeersrecht
 • bijstand politierechtbank bij verkeersovertredingen
 • begroting van schadevergoeding en opstellen schadeclaims
  (eigendomschade, persoonlijk nadeel, lichamelijke en morele schade)
 • recuperatie schade via burgerlijke procedures en strafprocedures
 • expertises (minnelijk en gerechtelijk)
Burgerlijk en gerechtelijk recht
 • aansprakelijkheidsrecht
 • consumentenrecht
 • burenhinder en zakenrecht
 • eigendomsgeschillen en vruchtgebruik
 • erfpacht en opstal
 • schulden en beslag (o.a. collectieve schuldenregeling)
 • beslag- en executierecht
Contracten- en verbintenissenrecht
 • (internationale) koop - verkoop
 • huur - verhuur en pacht
 • aanneming van werk
 • lastgeving, bewaargeving, sekwester, borgtocht
 • geschillen inzake productaansprakelijkheid
 • vermogensbeheer
Personen- en familierecht
 • huwelijk en wettelijke samenwoning
 • echtscheiding
 • alimentatie
 • afstamming, adoptie
 • erfrecht (schenkingen, legaten, handgiften)
 • successieplanning
Fiscaal recht
 • conflictvermijdend advies
 • BTW
 • opstellen bezwaarschriften in de personen- en vennootschapsbelasting
 • vertegenwoordiging en onderhandelingen met de fiscale administraties
Arbeidsrecht
 • geschillen tussen werkgevers en werknemers (o.a. ontslag, ...)
 • opstellen arbeidsovereenkomsten
 • behartiging individueel en collectief ontslag
 • onderhandelingen met de RSZ, RSVZ
Strafrecht
 • behartiging van strafrechtelijke verdediging
 • vertegenwoordiging van het slachtoffer als burgerlijke partij
Kosten & erelonen

Bij advocatenkantoor Bollen & Vandendries vinden we het belangrijk onze cliënten een zo transparant en duidelijk mogelijk beeld te geven van de kosten en erelonen die aan de behandeling van hun dossier verbonden zijn.

Het is moeilijk om op voorhand in te schatten hoeveel de behandeling van een dossier zal kosten, aangezien dit afhangt van verschillende parameters. Hierover wordt met de cliënt op voorhand een duidelijke overeenkomst afgesloten.

 • Ereloon
  Het ereloon is het loon voor het juridische werk: opzoekwerk, het opstellen van dagvaardingen, verzoekschriften of conclusies, het opmaken van contracten, pleidooien ter zitting,... Het ereloon wordt bepaald per effectief gepresteerd uur.
 • Kosten
  De effectieve gemaakte kosten worden doorgerekend: briefwisseling, e-mails en akten, administratiekosten, verplaatsingen, gerechtskosten,…
 • Rechtsbijstand
  In bepaalde gevallen kan u beroep doen op een rechtsbijstandsverzekering die in vele gevallen de kosten en erelonen van de advocaat volledig dekt, zodat u zelf niets hoeft te betalen. Wij kijken dit graag samen met u na.
 • Incasso / INVORDERING FACTUREN
  Ons kantoor heeft een jarenlange ervaring met het invorderen van onbetaalde facturen. We hanteren hiervoor speciale formules, waarvoor u vrijblijvend contact met ons kan opnemen.
Hebt u vragen over onze tarieven of wenst u een tariefbepaling?
Neem dan contact met ons op. We helpen u met plezier verder.